Meerwaarde door maatwerk

Het ontwikkelingslandschap is sterk veranderd. De focus ligt meer dan ooit op herontwikkeling. Als gedelegeerd ontwikkelaar is 3W uw strategische partner in Nederland. Wij zijn een jonge organisatie met een rijke geschiedenis. Dankzij ons multidisciplinaire team kunnen wij u one-stop development aanbieden. Wij verzorgen het gehele proces voor u. Onze disciplines kunnen ook onafhankelijk worden ingezet voor specifieke vraagstukken. Hiermee bieden wij meerwaarde door maatwerk.

Campusontwikkeling

Campusontwikkeling

3W is betrokken bij campusontwikkelingen. Ons maatwerk wordt ingezet voor financieringstrajecten, concepten, ontwikkelen en visie op vastgoed. Synergie tussen partijen is de toekomst. Kennisdelen in een open innovatieve omgeving werkt als katalysator die op wereldschaal toonaangevend is.

Projecten

Chemelot Campus Center Court

Consumentengedrag

Consumentengedrag

Het gevecht om de klant in de retail wordt steeds heftiger. Goede kennis van ontwikkelingen in consumentengedrag zijn essentieel bij de ontwikkeling van nieuwe vastgoedconcepten. De customer journey analyseren, vertalen en integreren wij in omnichanel concepts.

Projecten

De Driehoek Strijp 
Themacentrum wonen, Heerlen
Brusselse Poort

Verhuur

Verhuur

Meerwaarde bij ontwikkelingen en beleggingen vanwege kennis, ervaring, netwerk. Dankzij de directe relatie met de retailers is het mogelijk om in een vroeg stadium van de ontwikkeling een marktsondering te doen waardoor de behoefte en wensen van de retailers en eigenaren optimaal kunnen worden vertaald in het retail concept.

Bekijk onze verhuur projecten

(Her)ontwikkeling

(Her)ontwikkeling

Vastgoedontwikkeling heeft in de huidige tijd voornamelijk betrekking op herontwikkeling van bestaande gebouwen en gebieden. Toch kan er in bepaalde gevallen ook behoefte zijn aan volledige nieuwbouw. Wij beheersen het volledige ontwikkelingsproces en bieden een breed palet aan disciplines en dit maakt “one-stop-development” mogelijk. Het van a tot z ontzorgen van de klant.

Bekijk onze (her)ontwikkelings projecten

Leisure

Leisure

De vrijetijds markt is een van de groeisectoren in de economie. De integratie van virtual reality concepten in real life situaties bieden kansen voor innovatieve concepten door nieuwe product-markt combinaties. Daarnaast wordt voorzien in de behoefte voor een bewustere leefstijl. Actief bezig zijn in de vrije tijd icm plezier en passende horeca faciliteiten behoren tot de wensen van de hedendaagse consument.

Projecten

De Luif, Venlo
Pathe, Maastricht
Pradoegebouw, Valkenburg

Beleving

Beleving

De centrale opgave ten aanzien van het creëren van beleving is maatwerk bieden. De juiste beleving, de juiste plek en het juiste moment. Dat is in onze ogen kwaliteit bieden, waardoor winkelgebieden onderscheidend worden van elkaar.

Projecten

Mecc Foyer, Maastricht
Entre Deux, Maastricht
Centrumplan Meersen

Herpositionering

Herpositionering

De ontwikkelopgave van de toekomst is steeds vaker herontwikkelen van bestaand vastgoed. De nieuwe invulling, de nieuwe functie(s) of zelfs nieuwbouw vereist een herpositionering van het vastgoed/gebied. Hier geven wij invulling aan vanuit onze marketing kennis.

Centre Ceramique
De Meister
Pradoegebouw

Consultancy

Consultancy

Door onze kennis, netwerk en inzichten zijn wij de aangewezen partner voor een maatwerkadvies voor (kleinschalige) vastgoedopgaven. Het advies kan betrekking hebben op een specifiek aspect of een integraal advies. Onze verschillende disciplines bekijken vanuit hun oogopslag naar de vraagstelling zodat een gedegen onderbouwd advies ontstaat.

Bekijk onze consultancy projecten

Visie

Visie

Aan elke ontwikkeling ligt een gedegen visie ten grondslag. Dankzij ons multidisciplinaire team zijn we in staat functionele, ruimtelijke, financiele kaders tot één geheel te smeden in een visie. Hierdoor heeft de opdrachtgever een totaalbeeld dat de basis biedt voor een maatwerk vastgoedoplossing.

Projecten

De Barones, Breda
Brusselse Poort, Maastricht
Hofpassage, Enschede

Revitaliseren

Revitaliseren

Het met adequate en soms cosmetische ingrepen weer aantrekkelijk maken van een winkel-, woon-, of werkgebied. Een sterk operationeel gestuurd proces dat wij via onze discipline   projectmanagement uitvoeren.

Projecten

MECC foyer, Maastricht
Den tempel, Sittard
Woningen, Cuijk

Herbestemmen

Herbestemmen

In een continue veranderende wereld, veranderen ook de wensen van consumenten, retailers en opdrachtgevers. Herbestemmen kan betrekking hebben op een deel van een vastgoedobject dat in de dynamische markt haar huidige invulling heeft verloren en opnieuw ingevuld dient te worden. Bij een herbestemming is een ingrijpende bouwkundige maatregel niet altijd noodzakelijk, door het bedenken van slimme en creatieve oplossingen. Hierdoor wordt voor de opdrachtgever nieuwe waarde voor het vastgoed gecreëerd zonder al te hoge kosten.

Projecten

Atrium, Brunssum-Kerkrade
De Meister, Sittard
Het veemgebouw, Eindhoven

Partnership

Partnership

Als gedelegeerd ontwikkelaar  werken we nauw samen met opdrachtgevers om zo een optimaal resultaat te bereiken. Het hebben en het delen van elkaars kennis leidt tot nieuwe inzichten die het resultaat van het project ten goede komen.

Projecten

Brusselse Poort, Maastricht
De Barones, Breda
Oranjerie, Apeldoorn

Co-creatie

Co-creatie

In een complexe wereld is het belangrijk kennis uit verschillende werelden aan elkaar te koppelen. In een proces dat is te definiëren als een “scrum” gaan wij met specialisten aan de slag om toekomstbestendige concepten te bedenken.

Projecten

Centre Ceramique, Maastricht
Center Court, Chemelot Campus
Diepengaerde, Valkenberg

Ontmoeten

Ontmoeten

In een tijdperk dat communicatie veelal via virtuele media geschiedt, groeit de behoefte om elkaar face-to-face te ontmoeten. Het creëren van ontmoetingsplekken staat centraal in onze visie. Door ontmoetingsplekken te creëren wordt de verblijfsduur verlengd en de verblijfskwaliteit verhoogd. Dit heeft positief effect op de beleving van de omgeving en de omzetten van retailers.

Projecten

Galeries St. Lambert, Luik
Center Court, Chemelot Campus
Maasboulevard, Venlo

Procesmanagement

Procesmanagement

Ontwikkelingsopgaves zijn gecompliceerde processen die intensieve begeleiding en aansturing vereisen. Tijdens het ontwikkeltraject zorgt onze discipline Projectmanagement dat alle betrokkenen één doel voor ogen hebben: meerwaarde voor onze opdrachtgever. Cost efficiency in relatie tot kwaliteit worden door onze projectmanagers in de hand gehouden.

Projecten

Diemerplein, Diemen
Vlek D, Heerlen
De Barones, Breda

Uitstraling

Uitstraling

De uitstraling moet passen bij de invulling, dit vraagt een zorgvuldige keuze ten aanzien van architecten, retailers e.d. Juist het meedenken over architectuur en esthetica is een toegevoegde waarde van 3W bij het ontwikkelen van projecten. Gevoel voor architectuur, design en stedelijke bouw zijn cruciaal in het proces van een projectontwikkeling. Ook bij het aansturen van ondermeer architecten en aannemers.

Projecten

Entre Deux, Maastricht
De Barones, Breda
Aan de Linde, Vaals

Realisme

Realisme

Deze tijd vraagt om realistische oplossingen. De tijd van extravagantie is voorbij. Echter mag dit de uitstraling en beleving van het project niet beïnvloeden. Wij streven naar een realistische balans tussen uitstraling en financiën. Bevlogen en tegelijktijdig reëel.

Projecten

MECC Foyer, Maastricht
Centrumplan Brunssum

Passie

Passie

We zijn bevlogen in ons vak. Passie om samen als team, multidisciplinair met gedegen en kwalitatieve oplossingen te komen. Waar zowel u als wij trots op kunnen zijn.

Alle projecten

Retail

Retail

De retail markt is volop in beweging. Nieuwe formules, nieuwe locaties en offline/online hybride concepts leiden tot andere vraagstukken ten aanzien van winkelconcepten. Het permanent in contact staan met deze markt door onze disciplines “verhuur” en “concepts” is van wezenlijk belang om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Hierdoor kunnen we retailer en eigenaar/opdrachtgever met elkaar in lijn brengen.

Projecten

Vlek D, Sittard
Maasboulevard, Venlo
Centrumplan Vaals

Architectuur

Architectuur

De verschijningsvorm en materialisatie van gebouwen zijn sterk bepalend voor de beleving van een gebied. Design volgt functie, echter moet design wel de functie versterken. Door onze kennis van architectuur zijn wij in staat om juiste architectuur te definiëren voor het desbetreffende project.

Projecten

De Barones, Breda
Aan de Linde, Vaals
Mosae Forum, Maastricht

Concepten

Concepten

Nieuwe concepten ontwikkelen wij door de combinatie van een DNA-analyse van gebouw of plek, een behoeftenanalyse, marktontwikkelingen te vertalen in functionele product-markt combinaties. Innovatieve, outside the box, marketing driven, toekomstbestendig realisme door marktsondering. Inhouse combinatie marketing-vastgoed.

Bekijk onze concept projecten

Expertise

Expertise

Onze expertise is het resultaat van onze ruime ervaring met een divers scala van projecten. Zo kunnen wij bogen op een gedegen kennis van binnenstedelijke (her-)ontwikkelingsprojecten. Maar ook voor perifere winkelomgevingen en wijkwinkelcentra hebben wij het passende resultaat gevonden.

Alle projecten

Binnenstedelijk

Binnenstedelijk

Onze kracht en meerwaarde worden duidelijk bij het inzien van ons trackrecord op dit vlak. Juist wanneer meerdere functies in een vraagstuk samenkomen, bieden wij u de meerwaarde die u zoekt.

Precisiewerk, versmelting van oude en nieuwe structuren met respect voor bestaande waarden en toch iets nieuws toevoegen. Zo ontstaan toekomstbestendige winkelgebieden.

Projecten

Mosae Forum, Maastricht
Roercenter, Roermond
Maasboulevard, Venlo

Verbinden

Verbinden

Verbinden staat centraal bij 3W. In de rol van gedelegeerd ontwikkelaar verbinden wij de retailmarkt met consumenten en opdrachtgevers/beleggers.

Door nieuwe product-markt combinaties te ontwikkelen ontstaan verrassende concepten. Dit kan leiden tot nieuwe verbindingen tussen consumenten en ondernemers.

Projecten

De Luif, Venlo
Ligne, Sittard
Gardenz, Sittard

Gedelegeerd

Gedelegeerd

De complexiteit van de markt en de nieuwe ontwikkelingen vragen een intensieve samenwerking met de opdrachtgever. 3W is onafhankelijk en biedt een breed palet aan diensten. Wij gaan voor een hecht partnership met onze opdrachtgevers en ontwikkelen vanaf de basis in nauw overleg met alle belanghebbenden.

Projecten

Ligne, Sittard
Brusselse Poort, Maastricht
De Hofpassage, Enschede

Asset management

Asset management

Niet elk vastgoedvraagstuk vraagt om ingrijpende herontwikkeling. Leegstand, teruglopende bezoekersaantallen en een verminderde uitstraling zijn steeds vaker voorkomende problemen. Een directe aanpak is noodzakelijk om de waarde van uw bezit op peil te houden. Soms volstaat wederverhuur maar vaak is er net wat meer nodig om verhuur mogelijk te maken.  Omdat wij vanuit verschillende disciplines naar zo’n situatie kijken, zijn wij in staat met onconventionele oplossingen te komen.

Bekijk onze asset management projecten

Realisatie

Realisatie

De concepten vertalen in concrete projecten die voldoen aan de wensen en eisen van de klant. Dat verstaan wij onder realisatie. Ook in deze laatste fase van het ontwikkeltraject kunnen wij uw partner zijn. Wij realiseren meerwaarde door maatwerk voor onze opdrachtgevers.

Projecten

Themacentrum wonen, Heerlen
Carboonplein, Kerkrade
Cassandraplein, Eindhoven

Highlights & News: