3W real estate en Arno Ruigrok gaan samenwerken

3W real estate heeft de ambitie zich te onderscheiden met de kwaliteit van haar concepten en wil op dat terrein excelleren. Zo geeft 3W uitvoering aan haar vernieuwende visie op centrumgebieden. Die gaat er vanuit dat plannen toekomstbestendig zijn door ze te laden met een brede mix aan functies, activiteiten en kwaliteiten waarbij innovaties niet uit de weg worden gegaan. Dat alles om recht te doen aan veranderingen die zichtbaar zijn in de samenleving.

Om die ambitie waar te maken versterkt 3W haar conceptteam, 3W studio, door een samenwerking aan te gaan met Arno Ruigrok. Hij zal voor een aantal dagen per week betrokken worden bij alle projecten van 3W. Hij geeft daarbij niet alleen input aan nieuwe concepten maar wordt ook betrokken bij de uitwerking en invulling van reeds vergevorderde plannen.