>
x

Projecten

Duin, Almere

meer projecten

Duin is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een nieuw leefgebied met een mix van wonen, werken, winkelen en recreëren. Het totale project bestaat uit een tiental deelprojecten, waaronder Kop Zuid. Hier wordt het stedelijk hart gerealiseerd langs een nieuwe boulevard. Hier komt ook grotendeels het commerciële programma zoals winkels, horeca en kantoren.

Opdrachtgever

Amvest

De opdracht

Amvest heeft 3W als gedelegeerd ontwikkelaar gevraagd haar te ondersteunen in de ontwikkeling van het commerciële programma. Afstemming met ontwikkelingen in de directe omgeving en inbedding in het totaalconcept Duin is hierbij wezenlijk.

Onze aanpak

Het bestaande stedenbouwkundige plan is aangepast met als doel de belevingswaarde en de commerciële aantrekkelijkheid te vergroten, waarbij harde uitgangspunten worden gerespecteerd. Vervolgens wordt de omvang en invulling van de functies afgestemd op de nieuwe doelgroepen en gebruikers. Door deze integrale aanpak ontstaat een nieuw leefgebied waar een mix van voorzieningen is afgestemd op de gebruikers en in een juiste ruimtelijke context wordt geplaatst.