>
x

Projecten

MECC

meer projecten

Van ontvangen naar ontmoeten

Congrescentrum MECC ligt in het hart van de toekomstige Maastricht Health Campus (MHC). Een gebied dat is uitgegroeid tot een inspirerende campusomgeving voor (inter-)nationale topinstituten op gebied van Life Sciences & Health. Bezoekers en organisatoren van hoogwaardige internationale en vaak meerdaagse MHC-gerelateerde congressen stellen hoge eisen aan de voorzieningen. Het MECC vervult een belangrijke rol bij het verbinden van mensen en het faciliteren van ontmoetingen

De vraag

De gemeente Maastricht en het MECC wenden zich tot 3W met de volgende vraag: Stel een quick scan op die richting geeft aan de upgrading van het MECC door middel van een nieuw horecaconcept en de aanpassing van de entree op het Forumplein. Doel is het creëren van een centrale ontmoetingsplek: een gebied dat niet alleen aantrekkelijk is voor (congres)bezoekers, medewerkers en studenten, maar ook voor de mensen uit de direct aangrenzende woonwijken. 

Onze aanpak

Onze quick scan begint met een behoefteanalyse per doelgroep. De diversiteit van de wensen leidt tot een kameleonachtig horecaconcept, dat we in sfeer en in ruimte kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Daarnaast stellen we voor om de huidige passage te transformeren van een kil verkeersgebied naar een hoogwaardig verblijfsgebied. De passage wordt een state-of-the-art lounge, met een substantiële meerwaarde voor de gasten van het MECC.

De quick scan wordt gepresenteerd in 3D, inclusief referentiebeelden en investeringsbegroting. De opdrachtgevers krijgen zo een duidelijk beeld. Onze opdrachtgevers hebben het concept ondertussen opgenomen in het Masterplan MHC.