>
x

Projecten

Toekomstvisie Son

meer projecten

Van centrum naar levendige kern

Son dient robuust en toekomstbestendig te zijn, een aantrekkelijk centrum speelt hier een cruciale rol in. Het “totaal-product” Son moet op orde zijn door een goed voorzieningenniveau in het centrum aan te bieden dat aansluit bij de hoge kwaliteit van het woonmilieu en het dient aan te sluiten bij de behoeften van de huidige en nieuwe bewoners evenals de bezoekers. Het is nu het momentum voor de gemeente Son om heldere keuzes te maken voor de toekomst.

De vraag

Het centrum van de gemeente Son dient toekomstbestendig te zijn. Het moet een plek worden waar inwoners en bezoekers kunnen winkelen en boodschappen doen  waar en ze elkaar kunnen ontmoeten.

De vraag van de gemeente luidt:  Stel een visiedocument op voor het focusgebied Nieuwstraat, Raadhuis- en Kerkplein dat een duidelijke richting en signatuur voor de functionele en ruimtelijke invulling geeft, waarmee een helder startpunt ontstaat voor de herontwikkeling van het focusgebied. Inbedding in- en relatie met andere deelgebieden in het centrum is hierbij wezenlijk.

Onze aanpak

Son is geplaatst in een regionale context waardoor het mogelijk is om het onderscheiden vermogen in planvorming en identiteit te bepalen. Dit is fundamenteel om de content te bepalen. Vervolgens zijn relevante marktontwikkelingen op het gebied van wonen, winkelen, recreëren en werken gedefinieerd en is het consumentengedrag van de door de gemeente geformuleerde focusgroepen in beeld gebracht. Wij hebben het centrum van Son benaderd als één plein met deelgebieden en pleinwanden die een eigen identiteit hebben. Dit is vertaald in een ruimtelijke studie, afgestemd op de functionele content per gebied. De gemeente heeft aanvullend  advies gevraagd omtrent de locatiekeuze en functies van een nieuwe  multifunctionele accommodatie (MFA). Als logische uitkomst wordt het Kerkplein de “Huiskamer van Son”, een levendig plein voor evenementen, ontmoetingen, sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten met een "state of the art" MFA op Sonse schaal.