>
x

Projecten

WC Drieland

meer projecten

Van low budget naar high quality

De propositie van dit (budget)winkelcentrum, dat letterlijk op de grens met Duitsland ligt, sluit goed aan bij de sociaal-demografische samenstelling van Vaals. Het winkelend publiek bestaat grotendeels uit prijsbewuste Duitsers. Het winkelcentrum is, ondanks de gedateerde uitstraling, een centraal ontmoetingspunt in Vaals. Van de parkeerfaciliteit aan de achterzijde wordt druk gebruik gemaakt. Het gedateerde uiterlijk en de veranderde wensen van de consument maken een herontwikkeling nagenoeg onvermijdelijk.

De vraag

De eigenaresse vraagt ons hoe verder te gaan met het winkelcentrum. Hoe kan de continuïteit van het winkelcentrum gewaarborgd blijven en welke investering is verantwoord? In het verlengde daarvan vallen de volgende vragen: Wat kunnen we doen aan de gesloten uitstraling op de Maastrichterlaan? Hoe kunnen we de interne routing en positionering van de entrees verbeteren? Zou de gemeente haar rol kunnen nemen in het rommelige, openbare gebied er omheen?

Onze aanpak

3W presenteert een plan om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken. We raden aan om de kleinschalige winkelunits samen te voegen tot enkele grotere. Ook laten we zien hoe we het parkeerregime beter af kunnen stemmen op de behoefte van de aanwezige supermarkten. Omdat de eigenaresse afziet van de benodigde investeringen, is 3W op zoek naar een nieuwe eigenaar die het bestaande winkelcentrum wil kopen en de voorgenomen herontwikkeling wil laten uitvoeren.

Facts & figures

BVO retail: 4.000 m2
Parkeerplaatsen: 70