>
x

Projecten

Tijdelijk WC

meer projecten

Van ramp naar oplossing

In de nacht van 29 oktober 2009 wordt het winkelcentrum in Stein door een uitslaande brand volledig verwoest. De ruim 30 ondernemers, waar onder een groot aantal familiebedrijven, zijn hun zaak en toekomstperspectief kwijt. 3W was al bezig met een herontwikkeling van het winkelcentrum en heeft de dag na de brand het initiatief genomen tot de realisatie van een tijdelijke winkelvoorziening.

De vraag

Kan 3W op korte termijn een tijdelijk onderkomen voor de ‘dakloze’ winkeliers realiseren? Kunnen we de ondernemers perspectief bieden en de koopkracht in de regio Stein gedurende enkele jaren behouden? Hoe kunnen we de buurtbewoners bij het plan betrekken, daarmee bezwaren voorkomen en gemeentelijke procedures versnellen?

Onze aanpak

3W besluit op basis van een snelle haalbaarheidsstudie het tijdelijke winkelcentrum voor eigen rekening en risico te realiseren. In nauwe samenwerking met de gemeente Stein realiseren we de benodigde ruimtelijke procedures en we verkrijgen draagvlak bij de direct omwonenden. Dankzij concrete afspraken over een kwalitatieve herinrichting van de locatie ná het tijdelijke winkelcentrum worden bezwaren voorkomen. Het tijdelijke winkelcentrum opent op 30 juni 2010 en zal naar verwachting open blijven tot medio 2016. 3W is actief betrokken bij het management van het tijdelijke winkelcentrum. Samen met de ondernemers is er continue aandacht voor het behoud van de koopkracht, wat tot op heden goed gelukt is.

Facts & Figures

7.500 m2 retail