Concepten

Concepten ontstaan vanuit een heldere visie op toekomstige ontwikkelingen waarbij de gebruikers centraal staan. Nieuwe product-marktcombinaties waarbij functie en gebouw samensmelten tot een maatpak. In een vroeg stadium vindt de markttoets plaats, zo ontstaan realistische concepten.