Ontwikkeling Kazernekwartier Venlo stap dichterbij

De gemeente Venlo en de drie ontwikkelcombinaties Weski-Woonwenz, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Laudy-Mulleners hebben de overeenkomsten ondertekend voor de gronduitgifte. De bouw van het Kazernekwartier komt hiermee een stap dichterbij. 3W real estate voert namens Weski-Woonwenz de ontwikkeling uit.

In theater de Maaspoort kwamen het college van B&W en de directies van de ontwikkelpartners dinsdag 22 november jl. samen om de uitgifteoverkomsten te ondertekenen. De partijen hebben overeenstemming bereikt over de uitgiftevoorwaarden van de gronden, opstallen en gebouwen voor bouwfase 1 van het Kazernekwartier. Wethouder Tom Verhaegh: “Met het ondertekenen van de uitgifteovereenkomsten is een belangrijke voorwaarde ingevuld voor de start van de werkzaamheden. De ontwikkel-partners beloven hiermee te gaan bouwen. De ambitie is om begin 2025 de eerste bewoners te verwelkomen op het kazerneterrein.”


Van ontwikkelplan naar uitgifteovereenkomst

In maart van dit jaar werd door alle partijen de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en is het ontwikkelplan bouwfase 1 vastgesteld. Dit waren al belangrijke mijlpalen voor het project. De afgelopen maanden zijn verdere afspraken gemaakt over collectieve opgaven, zoals het woonprogramma, parkeren, duurzaamheid, erfgoed, energie en de verdeling van opbrengsten en kosten. Deze gesprekken hebben geleid tot ‘uitgifteovereenkomst Kazernekwartier fase 1’.

Hierin staat beschreven welke partner welke gronden, gebouwen en opstallen koopt van de gemeente Venlo. Ook staat beschreven wat de partijen op deze gronden gaan ontwikkelen. “We hebben met elkaar contractuele afspraken en organisatorische werkafspraken gemaakt. Die zijn opgenomen in de overeenkomsten. Deze stap kunnen we absoluut zien als een nieuwe mijlpaal in de voortgang van het project”, vertelt Tom Verhaegh.

Verplichtingen naar elkaar toe

In de eerste fase worden de monumentale kazernegebouwen, het gebied binnen de contouren van het fort en de zone richting het spoor en de Kazernestraat ontwikkeld door de ontwikkelcombinaties. Met ruim 500 woningen, zowel koop- als huurwoningen in diverse prijssegmenten en 100 studenten woningen is woningbouw een essentieel onderdeel van de plannen. Verder is er ruimte voor werken en voorzieningen, zoals horeca, onderwijs, sport en leisure. De gemeente Venlo verplicht zich de ontwikkelvelden en gebouwen bouwrijp aan te leveren en de openbare ruimte in te richten.

Ontwerpplannen

Het ontwikkelplan heeft tevens gediend als basis voor een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Deze ontwerpplannen liggen tot en met 21 december 2022 voor iedereen ter inzage. Op donderdag 8 december vindt er een informatiemarkt plaats voor inwoners met vragen of opmerkingen over de ontwerpplannen. Deskundigen zijn van 16.00 tot 20.00 uur aanwezig bij ‘Bonjoere’ op de Horsterweg 203. De verwachting is dat de ontwerpplannen in 2023 worden vastgesteld. Voordat er daadwerkelijk gestart wordt met bouwen dient er nog een omgevingsvergunning te worden verleend, moet het kazerneterrein volledig bouwrijp worden gemaakt, gaan de architecten aan de slag om de gebouwen te tekenen en start de verkoop van de eerste koopwoningen. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in het 4e kwartaal 2023.

Tijd is ruimte

Het Kazernekwartier wordt een stedelijk gebied waar wonen, werken, leren en ontspannen hand in hand gaan en waar historie en toekomst samenkomen. Oftewel Ons Kazernekwartier, een plek waar tijd ruimte is. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website www.kazernekwartiervenlo.nl

 

Tekenmoment.jpg

 

 

Bezoekadressen
Avenue Ceramique 226
6221 KX
Maastricht


Bijlmerplein 888
1102 MG
Amsterdam
 

Postadres
Postbus 5049
6202 WD
Maastricht


043 763 03 00
info@3wrealestate.nl
linkedIn
Privacy verklaring